Genel Category

 • Evinizde Enerji Tutumluluğu İçin Öneriler!

  Genel

  En iyi Klima hangisi

  Yaşam kalitenizden geri adım atmadan enerjiyi verimli kullanarak, israf etmeden ev bütçesine katkı sağlayabilirsiniz. Evlerimizde uygulayacağımız basit önlemlerle bu tüketimde azaltma sağlayabiliriz. Bu tedbirlerden en önemlisi, “ısı yalıtımının” gerçekleştirilmesi.

  Pencere ve kapılardaki aralıkları izole edin.

  Oturduğunuz odanın ısısı 20° C’den fazla olmamalı.

  Enerji sınıfı “A”ve A+” olan cihazları satın alın.

  Detay
 • Türkiye İklim Değişikliği Risk Algısının Hızla Gerilediği Ülke Oldu!

  Genel

  Inverter Klima Nedir

  Amerika’da bulunan Pew Araştırma Merkezi Paris konferansı öncesi iklim değişikliğine dair global farkındalığa ve alınması gereken önnelmere dönük olarak kamuoyu desteğini inceleyen bir çalışma yaptı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre ’’İklim Değişikliği Konusunda Küresel Endişe, Emisyon Sınırlama İçin Halk Desteği’’ başlıklı anket çalışması 25 Mart ila 27 Mayıs 2015 tarihleri arasında aralarında ülkemizin de olduğu 40 ülkede, 18 yaşın üstündeki 45.435 bireyle yüz yüze veya telefon ile gerçekleştirilen mülakatlarla % 4,1’lik yanılma payı ile gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre iklim değişikliğinin çok ciddi bir sorun olduğuyla ilgili küresel global % 54’lük bir kabul var.

  Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde iklim değişikliğinin büyük bir problem olduğunu söyleyenlerin oranı 2010 yılında yüzde yetmişdört iken, 2015’te ise yüzde 37’ye gerilemiş. Bunun kısmen ciddi bir sorun olduğunu düşünenlerin oranı ise 2010’da % oniki iken, 2015’te ise yüzde 37’e yükseldi.

  İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ne yapılması gerektiği sorusuna ise global düzeyde katılımcılar % 67 ile yaşam tarzlarında köklü değişiklik olması gerektiğini belirtirken, Ülkemizdeyse bu % 51 oldu.

  Detay
 • VRF İklimlendirme Cihazları Sistemleri Getirileri

  Genel

  lgvrfcom-mailing-slider

  Benzersiz teknolojisiyle VRV Klima Cihazı Düzenekleri, eski veya yeni, küçük binalardan daha büyük yapılara bütün müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır.  VRV İklimlendirme Cihazı Düzenleri, 48 iç üniteye kadar sadece bir merkezden kontrol edilebilir. Merkezi denetlemeler için gereksinim duyulan opsiyonel kumandalar kolayca montaj edilebilir ve binanın yapısına ve çalıştırılacak maksatlarına göre sistem kolayca dizayn edilebilir.

  VRV Klima Sistemi Avantajları Nelerdir?

  -Düşük işletme gideri

  -Kullanım alanlarında daha fazla konfor

  -Merkezi klima ve bireysel klima düzeneklerinin her ikisine birden alternatif tek sistem olması

  -Ferdi ve tek bir merkezden kontrol fırsatı sağlaması

  Detay
 • VRF-VRV Sistemi Ne Demektir?

  Genel

  Klima ve Cevre

  Bir dış ünite yardımıyla, gaz akış distrübütörleri yardımıyla birden fazla dahili ünitenin bağımsız şekilde yönetilebildiği doğrudan genleşmeli klima sistemleridir. Gerektiği kadar soğutucu akışkan gaz doğru faz ve de doğru zamanda gerek duyan dahili üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır.

  VRF Klimalar; gelişkin kontrol ve akış denetim modülleriyle donatılmıştır. Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru akım ve zamanda ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır.

  Doğaya üst düzey özen ve saygı gösteren, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişkin uygulama esnekliği ve buna mukabil serbestlikle ve modüler mimarisiyle büyük binalardan, müstakil bir eve kadar yeni yapılan ya da mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı sunmaktadır.

  Detay
 • VRF Klima Düzeni 

  Genel

  Sicaklarda Klima Kullanimi

  Değişken debili bir düzeneği bulunması nedeniyle yeteri kadar soğutucu akışkan doğru zaman ve doğru fazda ihtiyaç duyulan iç birime sevk edilerek soğutma ve ısıtmada kullanılması sağlanır. İleri düzey bir denetleme sistemi yardımıyla soğutma ve ısıtma işlemini beraber veya ayrı ayrı anlarda gerçekleştirebilir. VRV İklimlendirme Cihazı Sistemleri dünyanın her yerinde bilinen en çok verim alınan iklimlendirme sistemleridir.

  VRF Cihaz Sistemleri Kullanım Alanları

  • Birbirlerinden ayrı bağımsız birden fazla bölgenin klima gereksiniminin bulunduğu ve yük gereksiniminin sürekli farklılık gösterdiği hastane, restaurant, otel, ofis, tiyatro, mağaza, sinema gibi bölgelerde

  • Bina içerisinde soğutucu gaz borusuna göre çok fazla yer kaplayan hava kanallarının geçirilmesinin zor olduğu yerlerde

  • Başka bölümlerdeki kiracı gruplarının kendilerine husus klima cihazı faturası istediği (harcanan enerji denetimi) iş merkezleri, residance ve plazalarda VRV Sistemleri kullanılabilir.

  Detay
 • Vrf İklimlendirme Cihazı Sistemi Nedir?

  Genel

  Split Klima

  VRV (Variable Refrigerant Flow) İngilizce dilde bir kısaltma olup Türkçede değişken debili klima sistemleri anlamına gelir.

  Sistem bilinen bir klima cihazı sisteminin geliştirilip daha kullanışlı ve verimli olarak birden fazla mahalin iklimlendirilmesi amacına ulaşmak için tasarlanmıştır. Otellerde VRV İklimlendirme Cihazı Kullanımı: Tek bir sisteme kırk sekiz iç bölümün bağlamanın mümkün olması ve bir ya da birkaç iç ünitenin minimum seviyelerde çalıştırılabiliyor olması elektrik kullanımının ön sırada tutulmak istenen otellerde VRF İklimlendirme Cihazı Sistemlerini vazgeçilmez kılıyor. Aynı anda soğutma-ısıtma yapabilme niteliğine sahip oluşları otellerce seçilmelerinin diğer bir sebebidir.

  Detay
 • VRF Klima Cihazı Kullanım Yerleri

  Genel

  En iyi Klima hangisi

  -Cam giydirme cepheli yüksek binalar,

  -Mimari unsurların ön planda olduğu veya dış cephesinde tahribat olması istenmeyen tarihi yapılar,

  -Mevcut ısıma-soğutma sisteminin yetersiz olduğu ve tadilat gerektiren yapılar

  -Farklı bölümlerdeki kiracı gruplarının kendileri için özel fatura olmasını istediği (kullanılan enerji paylaşımı ve kontrolü) iş merkezleri, plazalar

  VRV Klima Sistemleri mağaza, AVM, otel, hastane, fabrika, residance ve iklimlendirmeyle ilgili konfor arzu eden tüm konut ve evlerde seçilmektedir.

  Detay
 • VRF Klima Cihazları Sistemleri Yararları

  Genel

  Klima ve Saglik

  Yüksek teknolojisiyle VRF Klima Cihazı Sistemleri, eski veya yeni, ufak binalardan daha büyük binalara tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. VRV Klima Sistemler, kırk sekiz iç birime dek sadece bir merkezden kontrol edilebilir. Merkezi kontroller için gereken opsiyonel kumandalar zor olmadan montaj edilebilir ve binanın yapısına ve kullanım amaçlarına göre sistem basitçe tasarlanabilir.

  VRV Klima Sistemi Avantajları Nelerdir?
  -Harcamanın en az sürede geri dönmesi
  -Yüksek dizayn esnekliği
  -Merkezi klima cihazı ve bireysel iklimlendirme cihazı sistemlerinin her ikisine birden alternatif tek sistem olması
  -Dış ünitelerin hafifliği, taşınma basitliği ve küçük yerlere gereksinim duymaları

  Detay
 • VRV İklimlendirme Cihazları Sistemleri Avantajları

  Genel

  En iyi Klima hangisi

  VRF Klima Sistemi, bir dış birim ile gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden fazla iç ünitenin birbirlerinden bağımsız bir şekilde kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima cihazı sistemleridir. VRF İklimlendirme Cihazı Sistemlerinin bilinen split iklimlendirme cihazları düzeneklerinden temel ayrımı sadece bir soğutucu kanalına isteğe bağlı olarak farklı kapasite aralığında bir dış birime birden çok iç birimin bağlanabilmesi ve gelişmiş kontrol şansıdır.

  VRV Klima Cihazı Sistemi Kazanımları Nelerdir?
  -Düşük işletme maliyeti
  -Kullanım alanlarında çok yüksek konfor
  -Monte etme kolaylığı ve yüksek montaj hızı ile bitmiş binalarda da en uygun iklimlendirme cihazı sistemi
  -Dış ünitelerin ağır olmaması, taşınma kolaylığı ve ufak yerlere gereksinim duymaları

  Detay
 • Vrv Klima Cihazı Sistemi Nedir?

  Genel

  Split Klima

  VRV (Variable Refrigerant Flow) İngilizce bir kısaltma olup Türkçede değişken debili klima sistemleri anlamına gelmektedir.
  Sistem bilinen bir klima sisteminin geliştirilerek daha kullanışlı ve verimli olarak birden çok alanın iklimlendirilmesi hedefine ulaşabilmek için oluşturulmuştur. İşyerlerinde VRV Kullanımı: İklimlendirilecek mekanlar birden çok kısımlara ayrılmış olabilir. Büyüklüklerine göre her bir bölüm için değişik iç unite seçenekleri sunan (kanallı, duvar, konsol, salon, kaset) VRF klima sistemleri işyerleri için vazgeçmesi olanaksız çözümlerdir.

  Detay