VRV Klimalar Ne Şekilde Çalışır?

Bir VRV sistemi temel olarak dış ortama monte edilen dış üniteler, bunlara bağlanan birden çok iç ünite, ileri düzey kontrollü bir yönetim programı, bakır alaşımlı boru hattı ve boru hattında dolaşacak soğutucu gazdan oluşur. Her bir iç ünitenin ana bakır boru hattına bağlanabilmesi amacıyla joint adlı Y-tipi bakır bağlantı elemanları kullanılır. İleri düzey yönetim teknolojisi sayesinde birbirinden ayrı ortamlar ayrı ayrı kontrol edilebilirken sadece ihtiyaç olan alanlar için iklimlendirme yapılmış olur. Sistemin kalbini, iç ünitelerden gelen kapasite talebine binaen toplam gücü hassas bir şekilde ayarlayabilen DC inverter kompresörler ve odanın ihtiyacına göre geçen gaz debisi kontrol eden iç ünitelerdeki modülasyonlu elektronik akışkan kontrol valfleri meydana getirir. Böylelikle tüm sistem sadece ihtiyaca yanıt verecek kapasitede çalışır ve en az düzeyde enerji tüketir. Bu sayede dış ünitelere kırk sekiz adet değişik kapasitede ve tipte iç ünite monte edilebilir ve her iç ünite ayrı olarak veya gruplar halinde yönetilebilir.

» Genel » VRV Klimalar Ne Şekilde Çalışır?